Your international lyrics source

Satoh Michihiro lyrics at InterLyrics

Satoh Michihiro lyrics
Genre: Avant-Garde
Tamashii no Neiro, Tsugaru-shamisen: Satoh Michihiro no Shigoto (1993) 01. Tsugaru Jonkara Bushi [add]
02. Dotarebachi [add]
03. Tsugaru Sansagari [add]
04. Tosa no Sunayama [add]
05. Tsugaru Aiya Bushi [add]
06. Tsugaru Ondo [add]
07. Tsugaru Yosare Bushi [add]
08. Nikata Bushi [add]

Jonkara: Pure Sound of Japan; Tsugaru-shamisen no Sekai. (1995) 01. Tsugaru Jonkara Bushi [add]
02. Tsugaru Yosare Bushi [add]
03. Tosa no Sunayama [add]
04. Tsugaru Aiya Bushi [add]
05. Tsugaru Ondo [add]
06. Tsugaru Sansagari [add]
07. Tanabu Oshimako Bushi [add]
08. Tsugaru Jinku [add]
09. Tsugaru Jonkara Bushi [add]
10. Tsugaru Ohara Bushi [add]
11. Ajigasawa Jinku [add]
12. Natsu Yoi Matsuri [add]
13. Nikata Bushi [add]
14. Tsugaru Jonkara Bushi [add]

Natsu Yoi Matsuri (1995) 01. Sakura Fubuki [add]
02. Shinnai Osore-Bushi [add]
03. Natsu Yoi Matsuri [add]
04. Mukashi Mukashi [add]
05. Yuhi No Tsugaru-Shamisen [add]
06. Shamisen Polka [add]
07. John Kara-Genki [add]

Rodan (1995) 01. Untitled [add]
02. Untitled [add]
03. Untitled [add]
04. Untitled [add]
05. Untitled [add]
06. Untitled [add]
07. Untitled [add]
08. Untitled [add]
09. Untitled [add]
10. Untitled [add]
11. Untitled [add]
12. Untitled [add]
13. Untitled [add]
14. Untitled [add]
15. Untitled [add]
16. Untitled [add]
17. Untitled [add]
18. Untitled [add]
19. Untitled [add]
20. Untitled [add]
21. Untitled [add]
22. Untitled [add]
23. Untitled [add]

Tsuki mo Kooru Yoru ni (2000) 01. Nikata Bushi [add]
02. Oharabushi [add]
03. Tosa No Sunayama [add]
04. Sansagari [add]
05. Tsugaru Ondo [add]
06. Tanabu Oshimakobushi [add]
07. Kuroishi Yosarebushi [add]
08. Tsuki Mo Kooru Yoru Ni [add]


See also: Tamashii no Neiro, Tsugaru-shamisen: Satoh Michihiro no Shigoto lyrics, Jonkara: Pure Sound of Japan; Tsugaru-shamisen no Sekai. lyrics, Natsu Yoi Matsuri lyrics, Rodan lyrics, Tsuki mo Kooru Yoru ni lyrics,