Your international lyrics source

Margaret Stewart lyrics at InterLyrics

Margaret Stewart lyrics
Genre: Celtic
Fhuair Mi Pog (1998) 01. Fhuair Mi Pog a Laimh an Righ (I Got a Kiss of the Kings Hand) [add]
02. Bha Caileag as T-Earrach (There Was a Girl) [add]
03. Cille Pheadair (Kilphedir) [add]
04. Dol Dhan Taigh Bhuan Leat (Going to the Eternal Dwelling With You) [add]
05. O Mhairi 's Tu Mo Mhairi (Mary, You Are My Mary) [add]
06. I Ho Ro 's Na Hug Oro Eile [add]
07. He Na Bilibhig [add]
08. Slainte Bhon T-Sean Duthaich (Good Health from the Old Country) [add]
09. Ochoin a Righ, Gur Tinn an Galair an Gradh (Alas! Sore Is the ...) [add]
10. Cro Chinn T-Saile/A' Bhanais a Bha'n Ciostal Odhar/Siuthadaibh ... [add]
11. Cumha Mhic an-Toisich (Macintosh's Lament) [add]
12. Ruidhlichean Pioba (Pipe Reels) [add]
13. Uamh an Oir (Cave of Gold) /Cumha an T-Seana Chlaidheimh (Lament ...) [add]
14. 's Olc an Obair Do Theachdairean Cadal (Sleep Is Ill Work for ...) [add]
15. Port Na Bp?cai (The Tune of the Fairies) [add]

Colla Mo Run (2001) 01. The Road to Loch Nam Bearnas/Cutty's Wedding/Rothiemurchus ... [add]
02. Theid Is Gun Teid a Leam [add]
03. Rinn Thu Eudail Mo Mhealladh [add]
04. Angela/Seudan a Chuain/We're a Case the Bunch of Us [add]
05. Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir [add]
06. Tha Sior Choineadh Am Beinn Dobhrain [add]
07. Aig Baile [add]
08. Oran Fear Ghlinne-Cuaich [add]
09. Hug Oreanno Ro Gur Toigh Leam Fhin Thu [add]
10. Oran Talaidh an Eich-Uisge [add]
11. Colla Mo Run [add]
12. Hi Ho Leagain [add]
13. Katie Ness of Kinnyside/Glen Lyon/Cameronian Rant/General MacDonald [add]
14. Tha Sinn a Falbh [add]
15. Na H-Eilthirich [add]


See also: Fhuair Mi Pog lyrics, Colla Mo Run lyrics,