Your international lyrics source

Mary Jane Lamond lyrics at InterLyrics

Mary Jane Lamond lyrics
Genre: Celtic
Suas E! (1997) 01. ?ran Sn?omh (Spinning Song) [add]
02. Seinn O [add]
03. D?mhnall Mac 'Ic Lain [add]
04. ? Hor [add]
05. Hi R? Him B [add]
06. B?g A'lochain [add]
07. Horo Mo Nighean Donn Bh?idheach Nan Gormshuil Meallach (A Love Song) [add]
08. L? ? Ra Hi? ? (Margaret's Song) [add]
09. Horo Ghoid Thu Nighean (Stepping Song) [add]
10. Tha Mo R?n Air A'ghille (I Love the Lad) [add]
11. ?ran Do Ghille a Chaidh a Bh?thadh (On the Drowning of a Young Man) [add]

Lan Duil (2000) 01. A Mh?iri Bh?idheach [add]
02. F?ill ?ll ? Ro [add]
03. Mo Mhaili Bheag ?g [add]
04. An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum [add]
05. Cha Tig M?r Mo Bhean Dhachaidh [add]
06. Mo Ghille M?r Foghain'each [add]
07. A Mh?rag 's Na Horo Gheallaidh [add]
08. Nach Till Thu Dh?mhnaill? [add]
09. Seallaibh Curraigh E?ghainn [add]
10. Crodh Air A' Bhruaich [add]
11. Ill ? Ill ? Illean 's [add]

St?ras (2005) 01. M?iri Bh?n Dhail an Eas (Fair Mary from Dalness) [add]
02. ?ran Luaidh (A Milling Song from Lachie Dan N. MacLellan) [add]
03. O Nighean Donn Nan Gobhar (O Brown Haired Maiden of the Goats) [add]
04. Mo Nighean Donn as B?idhche (Most Beautiful Brown-Haired Maiden) [add]
05. Bl?r Inbhir L?chaidh (The Battle of Inverlochy) [add]
06. Gur E Mo R?n an D?mhnallach (It Is My Love the MacDonald Man) [add]
07. Bal Na H-Aibhne Deas (Ball at Southwest Margaree) [add]
08. Cumha Aoghnuis (Lament for Angus) [add]
09. An Gaidheal Am Measg Nan Gaidheal (A Gael Among the Lowlanders) [add]
10. Cailleach Liath Ratharsaigh (The Grey Haired Old Lady from Raasay) [add]
11. Tha Mo Bhreacan-Sa Fo'n D?le (My Plaid Is Under the Rain) [add]
12. Mo Chille M?r Foghain' Each (Charles Street Reel) [add]
13. Mo Mhaili Bheac ?g (My Little Young Molly) [add]
14. B?g a Lochain [add]
15. Cumha Aochnuis (Lament for Angus) [add]
16. Horto Choid Thu Nighean (Stepping Song) [add]


See also: Suas E! lyrics, Lan Duil lyrics, St?ras lyrics,