Your international lyrics source

Dafydd Iwan lyrics at InterLyrics

Dafydd Iwan lyrics
Genre: Celtic
Canueuon Gwerin (1993) 01. Moliannwn [add]
02. Ar Lan y Mor [add]
03. Y Ferch O Blwy' Penderyn [add]
04. Titrwm Tatrwm [add]
05. Fe Drawodd Yn Fy Meddwl [add]
06. Mynwent Eglwys [add]
07. Harbwr Corc/Fflat Huw Puw [add]
08. Rownd Yr Horn [add]
09. Y Deryn Pur [add]
10. Ffarwel Fo I Dre' Porthmadog [add]
11. Si Hei Lwli [add]
12. Bugeilio'r Gwenith Gwyn [add]
13. Paid a Deud [add]
14. Trwy'r Drysni A'r Anialwch [add]
15. Ffarwel I Blwy' Llangywer [add]

Yma O Hyd (1993) 01. Dail y Teim [add]
02. Mae NHW'N Paratoi at Ryfel [add]
03. Abergeni [add]
04. Y Blewyn Gwyn [add]
05. Y Pedwar Cae [add]
06. Dechrau'r Dyfodol [add]
07. Ciosg Talysarn [add]
08. Y Dref a Gerais I Cyd [The Town I Loved So Well] [add]
09. Lleucu Llwyd [add]
10. Cerddwn Ymlaen [add]
11. Y Wen Na Phyla Amser [add]
12. CWM Ffynnon Ddu [add]
13. Tra Bo Hedydd [add]
14. Laura Llywelyn [add]
15. Ffidil Yn y To [add]
16. Hoffter Gwilym/Mynydd Yr Heliwr/Nans O'R Felin/Hoffedd Jac M [add]
17. Can I Wiliam [add]
18. Can y Medd [add]
19. Per Oslef [add]
20. Y Chwe Chant a Naw [add]
21. Yma O Hyd [add]

Can Celt (1999) 01. I Ble'r Aeth Haul Dy Chwerthin? (Can Celt) [add]
02. Symudwch y Bobol [add]
03. Daw Fe Ddaw Yr Awr [add]
04. Can y Glowr [add]
05. Peintio'r Byd Yn Wyrdd [add]
06. Pam Fod Eira'n Wyn [add]
07. Dyn Oedd Yr Iesu [add]
08. Gad Fi'n Llonydd [add]
09. Tywysog Tangnefedd [add]
10. Shili-Ga-BWD [add]
11. Daeth y LLWCH Yn Ol [add]
12. Dal I Ganu 'Yma O Hyd' [add]
13. Y Garreg Wen ('Rare Old Times') [add]
14. Cana Gan Fy Nghymru [add]
15. Rhywbryd Fel Nawr [add]
16. Torri'r Cylch O Drais [add]

Daligredu (1999) 01. Draw, Draw Ymhell [add]
02. Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed [add]
03. Can Angahrad [add]
04. Oscar Romero [add]
05. Esgair Llyn [add]
06. Can Mandela [add]
07. Dal I Gredu [add]
08. Can I Helen [add]
09. Can Yr Aborijini [add]
10. Awel y Wylfa [add]
11. Doctor Alan [add]
12. Can y Fam [add]
13. Yr Anthem Geltaidd [add]

Y Cynnar (1999) 01. WRTH Feddwl Am Fy Nghymru [add]
02. Can Yr Ysgol [add]
03. Ji, Geffyl Bach [add]
04. Dos, F'anwylyd [add]
05. Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle [add]
06. Mae Prydferthwch Ail I Eden [add]
07. Dewch I Lan y Mor [add]
08. Siarad a Ti a Mi [add]
09. Mae Rhywun Yn y Carchar [add]
10. Baled Yr Eneth Eithafol [add]
11. Merch y Mynydd [add]
12. Mynd Yn Ol [add]
13. Dim Ond un Gan Sydd Ar Ol [add]
14. Carlo [add]
15. Byrniau Bro Afallon [add]
16. Can y Ddinas [add]
17. Sam [add]
18. Crwydro [add]
19. Croeso Chwedeg-Nain [add]
20. Mae'n Wlad I Mi [add]
21. Clyw Fy Nghri [add]
22. Mae Na le Yn Ty Ni [add]
23. Ai Am Fod Haul Yn Machlud? [add]
24. Can y "Western Mail" [add]
25. Mae'r Llencyn Yn y Jel [add]
26. Pam Fod Eira Yn Wyn? [add]
27. Y Steddfod Beiling [add]
28. Myn Duw, Mi a WN y Daw [add]
29. Mr. Tomos, Os Gwelwch Yn Dda [add]
30. Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon [add]
31. I'r Gad [add]
32. A GWN Fod Popeth Yn Lawn [add]
33. Ac Fe Ganon Ni [add]
34. Am Na Ches I Wadd I'r Briodas [add]
35. Can Serch [add]
36. Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd [add]
37. Cwyngan y Sais [add]
38. Bod Yn Rhydd [add]
39. Penillion I Gilmeri [add]


See also: Canueuon Gwerin lyrics, Yma O Hyd lyrics, Can Celt lyrics, Daligredu lyrics, Y Cynnar lyrics,