Your international lyrics source

Tenores di Bitti lyrics at InterLyrics

Tenores di Bitti lyrics
Genre: World
Ammentos (1986) 01. Ballate a Ballu Tundu [add]
02. Misteriu [add]
03. Satiras [add]
04. Si Viti a Modu de Tinne Furare [add]
05. Su Rosignolu [add]
06. Muttos [add]
07. Su Nenneddu [add]
08. A Mama [add]
09. Sa Ballarina de Carassecare [add]

S Amore E Mama (1996) 01. Lamentu [add]
02. Monte Seris [add]
03. Anghelos Cantade [add]
04. Sa Ballarina [add]
05. S' Amore E Mama [add]
06. T'Amo [add]
07. Sos Ojos Lagrimosos [add]
08. Su Manzanile [add]
09. Sos Artigianos [add]
10. Satiras [add]
11. S' Annunziata [add]
12. Sardinia Soundscape [add]

Intonos (2000) 01. Cantu a Isterritas [add]
02. Cantu a Ballu Seriu [add]
03. Cantu 'E Ballu a Passo Torratu [add]
04. Cantu a Ballu Lestru [add]
05. Muttos [add]
06. Cantu a S'Andira [add]
07. Boche 'E Notte [add]

Caminos de Pache (2005) 01. Ite M'Importa Sa Vida (Ballu Lestru) [add]
02. Operas Divinas (Boche 'E Notte) [add]
03. Satiras de Remunnu (Passu Torratu) [add]
04. Un Ojada a Sa Pache (Cantu a Isterritas) [add]
05. S'Isposu de Battorone [add]
06. Muttos [add]
07. S'Occabulera (Ballu Dillu) [add]
08. Sa Bella Armonia (S'Andira) [add]
09. Battos Turritas E Unu Caddone [add]
10. S'Iscravamentu [add]
11. Sa Cella Umidosa (Ballu Seriu) [add]
12. Sa Grobes de S'Annussata (Gozos) [add]


See also: Ammentos lyrics, S Amore E Mama lyrics, Intonos lyrics, Caminos de Pache lyrics,