Your international lyrics source

Bannal lyrics at InterLyrics

Bannal lyrics
Genre: Celtic
Waulking Songs (1996) 01. A Bhean Ud Thall, Gu de TH' Orr' Aire?/'s Muladach Mi's Mi Air M'Aineol [add]
02. He Mandu [add]
03. Latha Dhomh 's Mi 'M Beinn A' Cheathaich [add]
04. Dh'eirich Mi Moch Maduinn Cheitein [add]
05. Beir Soirdh, Siridh Bhuam [add]
06. Thug Mi 'N Oidhche Ge B' Fhad I [add]
07. Chan Eil Mi Gun Mhulad Orm [add]
08. Clo Mhiclllemhicheil [add]
09. Gura Mi Tha Trom Duilich [add]
10. Chunnaic Mise 'N T-Og Uasal/Mile Marbhphaisg Air A' ... [add]
11. He Mo Leannan, Ho Mo Leannan/Mo Nighean Donn Ho Gu [add]
12. Chaidh Mi 'Na Ghleannan as T-Fhoghar [add]
13. An Long Eireannach [add]


See also: Waulking Songs lyrics,