Your international lyrics source

Distant Oaks lyrics at InterLyrics

Distant Oaks lyrics
Genre: Celtic
Against the Tide (1999) 01. The Mist Covered Mountain/Johnny McGrevey's [add]
02. Dh'fhalbhainn Sgiobalta/Gwyn's Frolics [add]
03. The Cottage in the Grove/Paddy Taylor's [add]
04. Willie Macintosh [add]
05. The Judge's Dilemma [add]
06. Mo Bhuachaill?n Ceanasach/Tom Billy's Jig [add]
07. 'S Ann an ?le/Tail Toddle/Dick Gossip's [add]
08. The Thornton Jig/Nead Na Lachan (The Foxhunters' Jig) [add]
09. The Lass of Roch Royal [add]
10. The Lark in the Morning [add]
11. 'S? Do Mham? ?/The Cliffs of Moher [add]
12. Oran Na Maighdean Mhara [add]
13. Th?id Mi'n Ceann Loch ?luinn/Tha Fionnlagh Ag Innearadh [add]
14. Morag a Dun Bheagan [add]

Gach L? Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica (2003) 01. Beannachadh Br?thain [add]
02. Maighdeannan an T-Samhraidh [add]
03. H? Hoiligean, H? M' Aighean/N?ra Chr?onna [add]
04. F?ith Mhoire [add]
05. Sorchar Nan Reul [add]
06. An D? Bhuachaill [add]
07. Beannachadh Bliadhna ?r/Tune for Hamish [add]
08. Danns' Nam Ban/Bhr?de! Bhr?de! [add]
09. Patrick's Point/The Twisted Knot [add]
10. Red-Roan Steed/Latha A' Ph?saidh [add]
11. Cr?nan Cuallaich [add]
12. Tobar Gach Gr?is/An Drochaid Chli?iteach [add]
13. R?l Liz/An T-Seabhag [add]
14. Blarney Pilgrim/L?rach Alasdair [add]
15. A Ghealach ?r/Yellow Cow/The Woods of Bothell [add]
16. Br?de Ban-Chobhair [add]
17. Taigh A' Chroiteir [add]
18. R?gh Nan Reul/Heire Bannag, Hoire Bannag [add]
19. Soisgeul Chr?osd/Rann Romh ?rnuigh/Scottish Suite [add]
20. Fhuair Mi P?g a L?imh an R?gh/Dia Liom a Laighe [add]
21. Beannachadh Br?thain (Reprise) [add]


See also: Against the Tide lyrics, Gach L? Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica lyrics,